Mask på förskolan

Ja, vi har alltså en liten inomhuskompost där barnen kan mata och följa maskarnas arbete med att bryta ned bland annat frukt.