Telefon

Larven: 0707 – 97 73 26

Fjärilen: 0704 – 31 57 70

 Rektor: 0704 – 13 57 70

Karta

Förskolan

Epost:

Rektor: rektor@radamontessori.se

Personal (detta är en mailgrupp med all personal): personal@radamontessori.se 

Om du vill nå en speciell person: förnamn.efternamn@radamontessori.se

Styrelsen: styrelsen@radamontessori.se

Organisationsnummer

Org.nr: 769630-1154

Firma: Råda Montessoriförskola Ekonomisk förening

Adress

Råda Montessoriförskola

Björnvägen 20

43543 Pixbo