Mitt barn är sjukt

sneeezeOm ditt barn är sjukt behöver hen naturligtvis vara hemma. 

Riktlinjer vid sjukdom

Barnets allmäntillstånd är helt avgörande när barnet orkar vara på förskolan. Minst en feberfri dag hemma efter sjukdom är nödvändigt för att barnet ska orka vara på förskolan och må bra. 

Vid spridd smitta på förskolan så informeras ni föräldrar via Tyra.

Vi följer Sjukvårdsupplysningens råd (www.1177.se) samt Smittskyddsstyrelsens ”Smitta i förskolan” och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personal och barn följer gällande hygienrutiner på förskolan.

Vid ”magsymptom/lös mage/kräkning” gäller regeln att vara hemma och symtomfria i 2 hela dygn efter sista kräkning eller diarré.

Även friska syskon som går på vår förskola ska hållas hemma under dessa dagar.