Mitt barn är sjukt

sneeezeOm ditt barn är sjukt anmäler du det via Tempus.

Riktlinjer vid sjukdom

Barnets allmäntillstånd är helt avgörande när barnet orkar vara på förskolan. Vi rekommenderar alltid en feberfri dag hemma efter sjukdom innan barnet kommer tillbaka.

Vid spridd smitta på förskolan så informeras ni föräldrar via Tempus.

Vi följer Sjukvårdsupplysningens råd (www.1177.se) samt Smittskyddsstyrelsens ”Smitta i förskolan”.

Personal och barn följer gällande hygienrutiner på förskolan.

Vid ”magsymptom/lös mage/kräkning” gäller regeln att alla ska vara hemma och symtomfria i 2 hela dygn efter sista kräkning eller diarré.

Även friska syskon som går på vår förskola ska hållas hemma under dessa dagar.