Förskolan Råda Montessori Ekonomisk Förening, föräldra- och personalkooperativ, ekonomisk förening drivs utan vinstintresse av personal och föräldrar.

Till medlem antas samtliga familjer med barn inskrivna i förskolan, samt personal som arbetar på förskolan och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Varje familj/personal räknas som en aktiv medlem i föreningen. Varje medlem äger rätt att påverka beslut med en (1) röst oavsett antal barn inskrivna vid förskolan.  Alla sökanden tas efter anmälningsdatum upp i en kö via en anmälan. Förskolan är öppen för alla som söker sig till den. Syskon till redan inskrivna barn har förtur. Medlemskap för familjen erhålls på så sätt att den till barnet erbjudna platsen accepteras med undertecknande av ett avtal med föreningen.

Intagningsordningen är:

  1. Syskonförtur
  2. Kötid.

Stadgar

Tillhandahålls av förskolans styrelse.