En småskalig förskola med engagerad personal

Här på Råda Montessoriförskola jobbar vi enligt montessoripedagogiken i en lugn och trygg miljö, där verksamheten bygger på intresse och stimulans. Här ges barnen möjlighet att träna sin kreativitet, fantasi och inlevelseförmåga under lekfulla förhållanden.

Hos oss finns genomtänkt material som stimulerar lusten till att läsa, räkna, utforska och studera. Barn är otroligt läraktiga i förskoleåldern! Därför lär de sig gärna på egen hand att läsa, skriva och räkna redan i denna tidiga ålder. Miljön på Trappan och Tornet är anpassad till barnen och allt material är framtaget för att stimulera och stärka barnens självkänsla och ”jaguppfattning”. Vi ger dem den start i skollivet som alla borde få!

Förskolan är belägen i en fantastisk miljö med skogen alldeles inpå knuten. Detta gör att barnens dagar på Råda montessoriförskola även fylls mycket med spännande och fantasieggande utomhuslekar. På vår utomhusgård har vi såväl motorikbana som lägerplats med grill.

Maten är en viktig del av vår vardag och vi prioriterar ekologiska och närproducerade produkter. Vi ser också att ekologiskt tänkande och ansvarstagande för miljön är något som vi vuxna och barnen ska ha förståelse för.

Råda montessoriförskola är den lilla förskolan i den stora världen. Här är alla barn allas barn!