Montessoripedagogiken

Verksamheten på Råda Montessoriförskola bygger på den pedagogik som läkaren Maria Montessori utvecklade. Vi följer det enskilda barnets utveckling, utifrån sina egna förutsättningar, där barnets nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara.

Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna, och målet för aktiviteterna i montessoriförskolan är att lägga grunden till egenvärde och självtillit.

Nyckelorden är:
· Arbetsglädje
· Hänsyn till andra / empati
· Kreativitet
· En bestämd tanke bakom varje verksamhet
· Frihet att välja sysselsättning och att arbeta i egen takt
· ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”
· Rätt stimulans i rätt tid
· Ta ansvar för sina handlingar

”Hjälp mig att hjälpa mig själv,” grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Varje barn behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand.

Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden stöds barnens naturliga utveckling. Barn både vill och kan betydligt mer än vuxna ibland tror.
Får de stimulans inom alla områden kan de utveckla hela sin personlighet.

Har man hjälpt barnet till koncentration och väl utvecklade sinnen, då har man öppnat alla livets möjligheter för det barnet.

Verksamheten

Den pedagogiska verksamheten är väl genomtänkt. För det enskilda barnet som ständigt utvecklas är den ena dagen aldrig den andra lik. Varje barn väljer själv vad hon eller han vill göra och när; inom de ramar som den förberedda miljön sätter upp.

Enligt den pedagogik som utvecklats av Maria Montessori är lärarens främsta uppgift inte att förmedla kunskap utan att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse.

Förskolan rymmer mängder av spännande saker. Genom lek får barnen utlopp för sin fantasi och får svar på sina många nyfikna frågor.

Montessorimaterial- en god hjälp i inlärningen.

För att kunna möte barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta.

Material, som övar upp skrivförmåga, logiskt och matematiskt tänkande, språkkänsla och grammatik. Men också saker, som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se, att de lyckats med en uppgift.

Gör ett besök!

Ett besök på vår montessoriförskola är fascinerande! Här råder hög aktivitet. Vissa barn ägnar sig åt praktiska sysselsättningar som att hälla vatten till och från kannor, andra sätter sig in i matematikens grunder med hjälp av pärlor i olika färger, träkuber och stavar. Några läser eller lyssnar på musik, målar eller lägger pussel med världsdelarna som bitar. VÄLKOMMEN!